Nakup, vyrob, vytiskni, seznam se

v první otevřené digitální dílně v Brně.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. KDO JSME A CO ZDE NALEZNETE?

Jsme FabLab Brno s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 171 34 200. Pokud jste jako fyzická osoba navštívili některý z našich webů  www.fablabbrno.cz, https://shop.fablabbrno.cz/, www.fablabuniversity.cz, https://www.soutezsfablabem.cz/, jste našim obchodním partnerem nebo jeho zástupcem, případně chodíte do některé z našich FabLab dílen, které se nacházejí v budově INMEC a v budově KUMST, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Zde si můžete přečíst, jaké osobní údaje používáme, k čemu je potřebujeme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu je uchováváme. Dozvíte se zde také, kdo obecně může mít k vašim osobním údajům přístup, jaká máte práva a jak je můžete uplatnit.


2. CO KONKRÉTNĚ VÁS ZAJÍMÁ?


3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT?

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Vždycky záleží, co konkrétně děláme s vašimi osobními údaji. Celkově jde o tyto kategorie osobních údajů:


4. CO MŮŽEME KONKRÉTNĚ S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI DĚLAT?

S vašimi osobními údaji můžeme nakládat za různými účely. Vždycky závisí, jak s vámi spolupracujeme. Například můžeme vaše osobní údaje zpracovávat v rámci organizace našich akcí, zřízení členství FabLab, objednávky zážitku nebo materiálu, nebo když s vámi komunikujeme. Pro více informací čtěte dále.

NÁVŠTĚVA WEBOVÉ STRÁNKY

Používáme cookies a podobné trackery. Když navštívíte některý z našich webů, můžeme vám cookies ukládat do vašeho zařízení a znát některé informace o vašem chování na webu. Informace o cookies najdete ZDE.

Při použití analytických a reklamních cookies na základě vašeho souhlasu si vás můžeme automatizovaně zařazovat do různých kategorií podle toho, jak náš web používáte. Taková činnost se nazývá profilování.

Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit v cookie liště a např. odvolat souhlasy s použitím cookies, které jste nám dříve dali.

Jak konkrétně zpracováváme vaše osobní údaje při použití cookies?

Použití nezbytných cookies:
Identifikační údaje vašeho zařízení a informace o vašem chování na webu můžeme zpracovávat proto, abychom zajistili fungování našeho webu. Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na fungování webu. Osobní údaje, které si takto uložíme, uchováváme dle technického nastavení cookies.

Použití analytických cookies:
Identifikační údaje vašeho zařízení a informace o vašem chování na webu můžeme zpracovávat proto, abychom mohli vytvářet statistiky a reporty o užívání webu a mohli ho zlepšovat. Zpracování provádíme na základě vašeho souhlasu s použitím cookies a našeho oprávněného zájmu na zlepšování našeho webu. Osobní údaje, které si takto uložíme, uchováváme dle technického nastavení cookies, max. do odvolání vašeho souhlasu nebo do 12 měsíců od udělení souhlasu s cookies.

Použití reklamních cookies:
Identifikační údaje vašeho zařízení a informace o vašem chování na webu můžeme zpracovávat proto, abychom vám mohli zobrazovat cílenou reklamu na jiných webech. Zpracování provádíme na základě vašeho souhlasu s použitím cookies a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje, které si takto uložíme, uchováváme dle technického nastavení cookies, max. do odvolání vašeho souhlasu nebo do 12 měsíců od udělení souhlasu s cookies.

PŘIHLÁŠENÍ A ÚČAST NA AKCI (AKCE FABLAB UNIVERSITY, ŠKOLENÍ ČLENŮ FABLAB, KURZY PRO UČITELE I JINÉ AKCE)

Dáváme vám příležitost se účastnit celé řady kurzů. Můžete se registrovat na školení či přednášky pořádané ve FabLab dílnách (INMEC, KUMST), na workshopy v kamionu FabLab University, na kurzy pro učitele pořádané FabLab University nebo jiné akce, na které vás zveme na našich webech.

Pokud se registrujete na akci, můžeme vámi poskytnuté údaje zpracovávat následujícím způsobem.

V prvé řadě zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a informace o akci proto, abychom vás mohli na akci registrovat, abyste se mohli akce zúčastnit a komunikovat s námi. Pokud jde o placenou akci, zpracováváme také vaše identifikační údaje, adresní údaje, údaje o vzdělání, informace o smlouvě a jejím plnění a platební údaje. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi. Vaše údaje budeme uchovávat 3 roky od registrace na akci. V případě placených akcí ale můžeme (někdy i musíme) za jinými účely uchovávat některé vaše údaje i déle.

V případě placených akcí zpracováváme vaše identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění a platební údaje proto, abychom plnili povinnosti stanovené právními předpisy. Hlavně předpisy na ochranu spotřebitele a o účetnictví a daních. Takové zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností. Osobní údaje za tímto účelem uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy. Např. faktury musíme uchovávat 10 let od skončení zdaňovacího období.

Pokud se akce koná naživo, chceme mít přehled o tom, kdo se akce opravdu účastní. Proto dáváme našim účastníkům podepsat prezenční listinu. V této souvislosti zpracováváme vaše identifikační údaje a informace o akci na základě našeho oprávněného zájmu na přehledu o zúčastněných na akci. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 3 let od konání akce. Proti zpracování můžete také podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

Chceme také vědět, jak se vám akce líbila. Vaše kontaktní údaje a informace o akci zpracováváme proto, abychom získali vaši zpětnou vazbu na akci a tu vyhodnotili. A to základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování našich akcí. Osobní údaje uchováváme max. 3 roky po skončení akce.

Pokud jste se účastnili školení členů FabLab, vaše identifikační údaje a informace o akci používáme také k evidenci toho, kdo se akce účastnil. Pokud jste např. členy FabLab, můžeme vám díky evidenci poskytnout přístup k jednotlivým strojům, k jejichž ovládání jste byli proškoleni. Vaše údaje za tímto účelem zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu vědět o tom, kdo se našich akcí účastní. Údaje uchováváme běžně 3 roky od skončení školení. Pokud jste členy FabLab, tak po dobu trvání členství. Proti zpracování můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ DÍTĚTE NA AKCÍCH FABLAB UNIVERSITY

Vaše děti mladší 15 let se můžou účastnit akcí v našem kamionu FabLab University pouze s vašim prokazatelným souhlasem. Proto potřebujeme zpracovávat vaše identifikační údaje, adresní údaje a případně kontaktní údaje k tomu, abychom věděli, že jste souhlas s účastí vašeho dítěte na akci opravdu dali. Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovávat z důvodu nezbytnosti pro splnění smlouvy, kterou se zavazujeme umožnit vašemu dítěti účast na FabLab University. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 3 let od skončení akce. Déle si je uchováme pouze, pokud spolu budeme řešit spor a budeme je potřebovat pro ochranu našich práv a zájmů.

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Uživatelský účet si můžete vytvořit na našem e-shopu https://shop.fablabbrno.cz/ (FabShop) a na stránkách https://www.fablabuniversity.cz/ (FabLab University).

Účet na FabShopu potřebujete k tomu, abyste se mohli stát členy FabLab a navštěvovat dílny v INMEC nebo KUMST a využívat našich služeb. V rámci uživatelského profilu vám můžeme poskytnout placené členství, materiál, poukazy na zážitky, nebo si jako členové můžete rezervovat některý ze strojů ve FabLab dílně.

Účet na stránkách FabLab University můžete využívat k bezplatnému procházení obsahu našeho webu https://www.fablabuniversity.cz/ a můžete si díky tomu spustí všechny naše lekce a tutoriály.

Vaše identifikační a kontaktní údaje, informace o vzdělání a přihlašovací údaje potřebujeme k tomu, abychom vám registrovali a spravovali uživatelský účet a komunikovali s vámi. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi (o užívání uživatelského účtu). Vaše osobní údaje uchováváme do zrušení registrace, případně do 3 let od posledního přihlášení a komunikace s námi.

ČLENOVÉ FABLAB

Na základě přihlášky se můžete stát členy FabLab. Díky členství ji můžete navštěvovat, využívat naše stroje a případně využívat služeb FabShopu (nakupovat materiál, typy členství, rezervovat stroje apod.).

Vaše identifikační, kontaktní, adresní údaje, informace o vzdělání, informace o smlouvě a jejím plnění zpracováváme proto, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o užívání Fablab a tuto smlouvu plnit (umožnit vám chodit do FabLab dílen). Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy o užívání FabLab. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 3 roky od ukončení smlouvy. Za dalšími účely je můžeme zpracovávat i déle.

Výše zmíněné osobní údaje někdy musíme zpracovávat také proto, abychom plnili právní předpisy. A to po dobu stanovenou právními předpisy.

OBCHODNÍ PARTNEŘI A SPOLUPRACOVNÍCI FABLAB

Vaše identifikační, kontaktní, adresní a platební údaje a informace o smlouvě a jejím plnění zpracováváme proto, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a tu plnit. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi námi. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 3 let od ukončení smlouvy (zpravidla dodání produktu nebo poskytnutí služby a zaplacení). Za jinými účely je ale můžeme uchovávat i déle.

Vyjmenované osobní údaje zpracováváme i proto, abychom plnili povinnosti stanovené právními předpisy. Hlavně předpisy o účetnictví a daních. Takové zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností. Osobní údaje za tímto účelem uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy. Např. faktury musíme uchovávat 10 let od skončení zdaňovacího období.

KAMEROVÝ SYSTÉM (FABLAB DÍLNY, KAMION, BUDOVY, KDE SE KONAJÍ AKCE)

V kamionu FabLab University, ve FabLab dílnách a budovách, kde se nacházejí dílny a konají naše akce, jsou umístěny kamery se záznamem. Kamerové systémy můžou snímat vaši podobiznu, ze které můžeme dovodit, kdo jste.

Kamerové systémy používáme proto, abychom zajistili ochranu osob nacházejících se v prostorech a ochranu našeho majetku. A to na základě oprávněného zájmu na ochraně osob a majetku. Kamerové záznamy uchováváme 72 hodin od pořízení. Pouze ve výjimečných případech, kdy záznam potřebujeme k prokázání činnosti na záznamu (např. poškození nebo krádež stroje), si záznamy můžeme nechat déle, po dobu řešení sporu. Proti zpracování osobních údajů můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

NÁKUP NA FABSHOPU (ČLENSTVÍ, KURZY, MATERIÁL, REZERVACE STROJE)

Na e-shopu https://shop.fablabbrno.cz/ si můžete zakoupit členství, kurz i materiál pro vaši tvorbu. Můžete si také rezervovat stroj ve FabLab dílně.

Vaše identifikační, kontaktní, adresní a platební údaje, informace o vzdělání a informace o smlouvě a jejím plnění zpracováváme proto, abychom vám mohli vyřídit objednávky, poskytnout vám službu nebo dodat zboží a komunikovat s vámi. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi námi. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 3 let od ukončení smlouvy (zpravidla dodání produktu nebo poskytnutí služby a zaplacení). Za jinými účely je ale můžeme uchovávat i déle.

Vyjmenované osobní údaje zpracováváme i proto, abychom plnili povinnosti stanovené právními předpisy. Hlavně předpisy na ochranu spotřebitele a o účetnictví a daních. Takové zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností. Osobní údaje za tímto účelem uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy. Např. faktury musíme uchovávat 10 let od skončení zdaňovacího období.

ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ

Pokud jste si zaregistrovali na stránkách https://shop.fablabbrno.cz/ nebo https://www.fablabuniversity.cz/ uživatelský účet, přihlásili se na naši akci, jste členy FabLab, obchodními partnery či spolupracovníky FabLab, nebo jste od nás koupili produkt na FabShopu (materiál, kurz apod.), můžeme vám zasílat informace o plánovaných akcích a projektech FabLab a nabídky našich služeb a produktů (obchodní sdělení, newsletter). Takové zpracování vašich osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu s vámi zůstat v kontaktu a na základě tzv. zákaznické výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše identifikační a kontaktní údaje můžeme uchovávat nejdéle 3 roky po skončení našeho smluvního vztahu (ukončení smlouvy, akce, členství FabLab, zrušení uživatelského účtu, dodání koupeného produktu z FabShopu nebo z FabLab University). Pokud naše newslettery už nechcete dostávat, stačí se z odběru odhlásit kliknutím na odkaz v každém newsletteru.

Někdy nám můžete dát dobrovolně souhlas se zasíláním newsletteru. A to, pokud spolu nejsme ve smluvních vztahu (nejste členy FabLab, nic jste si od nás neobjednali, nemáte u nás účet a neúčastnili jste se žádné akce). Newslettery vám budeme posílat jen na základě vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů. Vaše identifikační a kontaktní údaje budeme uchovávat do doby, než se z odběru obchodních sdělení odhlásíte (tj. odvoláte svůj souhlas).

VYTVÁŘENÍ STATISTIK

Chceme naše služby neustále zlepšovat. Proto vaše osobní údaje čas od času můžeme zařadit do našich interních statistik. Můžeme analyzovat například, jak využíváte svůj uživatelský účet, členství FabLab, jakých jste se účastnili akcí nebo soutěží, co jste od nás nakoupili nebo zda dostáváte naše newslettery. V tomto případě vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování našich služeb. Do statistik vás zařazujeme v době, kdy o vás můžeme vaše osobní údaje uchovávat k jiným účelům. Proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI

Chceme se pořád zlepšovat. Pokud jsme vám poskytli službu (např. jste byli na našich akcích nebo jste si od nás něco koupili), můžeme vám poslat dotazník spokojenosti, získat vaši zpětnou vazbu a tu vyhodnotit. Dotazníky taky vyhodnocujeme a pomocí nich na sobě pracujeme. Pro zpracování dotazníků používáme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a informace o spokojenosti s nákupem/službou. A to na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování našich služeb. Osobní údaje uchováváme maximálně 1 rok od získání vaší zpětné vazby.

PREZENTACE PROJEKTŮ, POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ

Na našich webech zveřejňujeme i vaše projekty. Pokud váš projekt chcete sdílet s ostatními, můžete nám ho poslat a my ho po kontrole zveřejníme pod vašimi jmény v na webu. Ke kontrole projektu potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje a informace o projektu. Zpracování provádíme jen na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje uchováváme do odvolání vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a my váš projekt z účtu stáhneme a nebudeme ho u nás dále evidovat.

Čas od času můžeme pořádáme i soutěže o ceny. Vaše identifikační a kontaktní údaje, informace o účasti v soutěži, u výherce i adresní údaje zpracováváme proto, abychom mohli soutěž vyhodnotit a komunikovat s vámi. Zpracování provádíme na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy (o účasti v soutěži). Pokud nevyhrajete, vaše údaje smažeme od 2 měsíců od skončení soutěže. Pokud vyhrajete smažeme je do 3 let od doručení výhry.

KOMUNIKACE S NÁMI

Pokud chcete s něčím pomoci, ozvěte se nám na kontakty uvedené na našich stránkách. V takovém případě zpracováváme vaše kontaktní údaje a informace, které nám sdělíte k tomu, abychom vám mohli odpovědět. Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na zodpovězení vašich dotazů. Vaše osobní údaje uchováváme 1 rok od naší poslední komunikace. Proti zpracování vašich osobních údajů můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

OCHRANA NAŠICH PRÁV A ZÁJMŮ

Někdy, pokud mezi sebou můžeme mít sporné otázky, můžeme vaše osobní údaje, které jsme získali za jinými účely, použít k ochraně našich práv a zájmů. Takové zpracování zakládáme na našem oprávněném zájmu na ochraně našich práv a zájmů. Vaše osobní údaje za tímto účelem uchováváme 10 let od skončení smlouvy s vámi (skončení akce, dodání materiálu) a případně dále do skončení sporu (např. vymožením pohledávky u soudu). Proti zpracování můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.


5. POŘIZOVÁNÍ FOTEK A VIDEÍ NA AKCÍCH

Ochranu vašich práv bereme vážně. Proto vás chceme informovat, že na některých akcích pořizujeme fotky a videa. Jde ale o situační snímky. Nikde nejsou uvedena vaše jména ani vás jinak neidentifikujeme. To znamená, že nezpracováváme vaše osobní údaje, pouze zachycujeme vaši podobiznu. Snímky používáme omezeně pro prezentaci nás a našich projektů a pro vzdělávací účely.

Tím, že na naši akci přijdete a necháte se vyfotit nebo natočit, souhlasíte, že fotky a videa můžeme pořídit a využívat je pro výše zmíněné účely. Pokud nechcete, abychom snímky s vámi pořídili nebo použili, ozvěte se organizátorům akce přímo na místě nebo i později přes kontakty, které na nás máte.


6. KOMU MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNIT?

Dle okolností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny různým osobám, nejčastěji našim dodavatelům. Jelikož se konkrétní dodavatelé mohou v čase měnit, najdete zde pouze jejich kategorie. Seznam konkrétních dodavatelů s přístupem k vašim osobním údajům si můžete kdykoliv vyžádat.

Tyto osoby můžou mít přístup k vašim osobním údajům:

Pokud budete chtít vědět komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.

Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.


7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Zde se dozvíte, jaká práva týkající se zpracování vašich osobních údajů u nás můžete uplatnit. Ať už jde o jakékoliv právo, můžete ho u nás uplatnit jakkoliv chcete. Musí být akorát možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy (klidně telefonicky nebo poštou na adresy uvedené na našich webech).

Pokud chcete odpověď dostat co nejrychleji, zašlete prosím svou žádost na jeden z těchto e-mailů:

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení (nabídek našich produktů a služeb) můžete odvolat tím, že se odhlásíte z odběru obchodních sdělení kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení.

Souhlas s použitím cookies můžete odvolat v cookie liště.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii vašich osobních údajů vám dáme bezplatně. Pokud byste měli zájem o více kopií, můžeme od vás požadovat nezbytnou úhradu nákladů.

Právo na opravu

Zjistili jste, že o vás zpracováváme neúplné nebo nepřesné osobní údaje? Pak máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

Ačkoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nebo požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ne vždy můžeme vaše údaje smazat. Někdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Pak vás ale budeme informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

Právo na přenositelnost

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. A dále abychom je případně předali dalšímu vámi vybranému správci osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě. 

Toto právo máte také v těchto případech:

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme. Námitku proti zasílání obchodních sdělení můžete dát jednoduše tak, že se z odběru obchodních sdělení odhlásíte kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení.

Právo na stížnost

Myslíte si, že výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná? Nebo že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva? Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů dostupného na stránce https://www.uoou.cz/.

Dotaz byl odeslán


Osobní údaje

Přihlašovací údaje

Heslo nesmí být delší než 19 znaků

Adresa

Firemní údaje

Dotazník

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole
Souhlas s obchodními podmínkami je povinné pole
Registrace proběhla úspěšně
Registraci není možné dokončit

Košík obsahuje nepovolené položky

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později
Členství bylo úspešně zrušeno
Zrušení členství se nezdařilo. Prosím kontaktujte nás na info@fablabbrno.cz